Stamboom Onderzoek

Voorouder onderzoek

Heeft u de ouders van uw opa of oma nog gekend? Weet u wie de grootouders van uw opa of oma waren? En wat deden zij voor de kost?

Vragen waarop u misschien in familekring al antwoorden hebt gevonden. In elke familie gaan vast verhalen rond over beroemde of beruchte voorouders.

Bij stamboomonderzoek werkt u vanuit het heden terug in de tijd. U begint bij uzelf en gaat dan naar uw ouders, grootouders, overgrootouders en zo verder.

Namen van Nederlandse stammen

Overzicht Nederlandse stammen.

Germaanse stammen in de Lage Landen in de tweede eeuw na Christus

Toen de Romeinen rond het begin van onze jaartelling oprukten in de Lage Landen waren deze bewoond door verschillende Germaanse stammen. De namen van deze stammen zijn tot ons gekomen in gelatiniseerde vorm. Maar wat betekenen zij? Een reeks gewijd aan de duiding van deze namen.

Reeds beschikbaar

 • Batavi (Oudgermaans *Batawiz, Nederlands Batuwen, Betuwen)
 • Cananefates (Oudgermaans *Kananēfaþīz, Nederlands Kanenveden)
 • Chamavi (Oudgermaans *Hamawiz, Nederlands Hamuwen, Hemuwen)
 • Chauci (Oudgermaans *Hauhōz, Nederlands Hogen)
 • Frisii (Oudgermaans *Frīsiōz, Nederlands Friezen)
 • Salii (Oudgermaans *Saljōz, *Salwōz, Nederlands Sellen, Saluwen)
 • Texuandri (Oudgermaans *Tehswandrōz, Nederlands Tessenders)
 • Thrihanti (Oudgermaans *Þrihantōz, Nederlands Drenten)
 • Tvihanti (Oudgermaans *Twihantōz, Nederlands Twenten)
 • Tungri (Oudgermaans *Tungrōz, Nederlands Tongers, Tongeren)

Overige

 • Buduhenna Buduhenna ook wel Baduhenna was een naam die verbonden werd met een woud (mogelijk ook een moerasbos) dat in de eerste eeuw na Chr. in het gebied van het huidige Kennemerland of West-Friesland lag. Baduhenna wordt algemeen als Friese oorlogsgodin gezien.
 • Drakendoders Toen men drakendoders en wrekken bezong
 • Mijlpaal De mijlpaal van keizer Decius